เว็บไซต์เล่นเพลงอันดับหนึ่งของเชียงใหม่
ที่พร้อมเปิดโลกแห่งเสียงเพลงแก่ทุกคน

Stream

Status :


Timetable


ช่วงเวลา รายการ ผู้ดำเนินรายการ '; while($row = mysqli_fetch_array($result)) { echo' '; echo' '.$row['time_start'].' - '.$row['time_stop'].' '.$row['name'].' '.$row['dj'].' '; } echo ''; ?>


ช่วงเวลา รายการ ผู้ดำเนินรายการ '; while($row = mysqli_fetch_array($result)) { echo' '; echo' '.$row['time_start'].' - '.$row['time_stop'].' '.$row['name'].' '.$row['dj'].' '; } echo ''; ?>

News

Contact US

111/111 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-240350
E-mail : contact@ninetyonecm.co.th

www.facebook.com/ninetyonecm