เว็บไซต์เล่นเพลงอันดับหนึ่งของเชียงใหม่
ที่พร้อมเปิดโลกแห่งเสียงเพลงแก่ทุกคน

Stream

Status :


Timetable


ช่วงเวลา รายการ ผู้ดำเนินรายการช่วงเวลา รายการ ผู้ดำเนินรายการ

News

Contact US

111/111 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-240350
E-mail : contact@ninetyonecm.co.th

www.facebook.com/ninetyonecm